AZ ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY

VERSENYFELHÍVÁSA a 2024/2025. TANÉVRE

 

A verseny címe: XXVIII. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

A verseny meghirdetője:

 • Magyar Nukleáris Társaság, Budapest
 • Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (OM 036396)
 • Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány, Paks
 • Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete, Budapest

A verseny célja: 

Modern fizikai ismeretek iránti érdeklődés felkeltése, és annak minél szélesebb körű és mélyebb megismertetése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

 • Szenior kategória: a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam és az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói;
 • Junior kategória: az általános és középiskolák 7-10. osztályos tanulói, és a 13. évfolyammal befejeződő középiskolai képzésben a 11. évfolyam tanulói.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

A versenyre az általános és középfokú iskolák (gimnázium, szakgimnázium, technikum stb.) tanulói jelentkezhetnek a korcsoportjuknak megfelelő kategóriában.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyre minden magyarországi és határon túli tanuló jelentkezhet a korosztályának megfelelő kategóriában. A verseny anyanyelve magyar.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

A versenyfeltételek be nem tartása a versenyből való kizárást eredményezheti. Például:

 • A versenykiírásban kiírt kategóriától eltérő kategóriában való indulás;
 • Nem megengedett segédeszköz használata.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai fejezeteinek alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket kér számon.

A kijelölt témakörök a következők:

 • Mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettős természete;
 • Hőmérsékleti sugárzás törvényei, fotonok;
 • Fényelektromos jelenség, Compton jelenség;
 • De Broglie összefüggés, elektronok interferenciája;
 • Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés;
 • A hidrogénatom hullámmodellje, a kvantumszámok szemléletes jelentése: ’s’, ’p’, és ’d’ állapotok;
 • Az elemek periódusos rendszerének atomszerkezeti magyarázata;
 • Az atommag és szerkezete: proton, neutron;
 • Rendszám és tömegszám. Magerők és kötési energia;
 • Radioaktivitás: felezési idő, gamma-, béta- és alfabomlás;
 • Maghasadás, neutron-láncreakció. Atombomba, atomreaktor, atomerőmű;
 • Atomenergia felhasználásának lehetőségei, szükségessége és kockázata;
 • Sugárvédelmi alapismeretek;
 • Magfúzió, a Nap energiatermelése;
 • Hevesy György (radioaktív nyomjelzés);
 • Szilárd Leó, Wigner Jenő (atomreaktor), Teller Ede munkássága;
 • Részecskegyorsítók működési elvei, CERN, LHC, elemi részek;
 • Környezetvédelmi alapismeretek: pl. CO2 és az üvegházhatás, ózonlyuk;
 • Radon-probléma, radioaktív hulladék elhelyezése.

A felkészülésre javasolt segédanyagok:

 • Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai és megoldásai 2017-2022;
 • Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai és megoldásai 2011-2016;
 • Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai és megoldásai 2005-2010;
 • Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai és megoldásai 1998-2004;
 • Simon Péter - Szabó Attila: Modern Fizika szakköri füzet;
 • Marx György: Atommagközelben;
 • Marx György: Életrevaló atomok;
 • Marx György: Atomközelben;
 • Radnóti Katalin szerk.: Így oldunk meg atomfizikai feladatokat;
 • Radnóti Katalin szerk.: Modern Fizika CD.

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

Az iskolák a versenyre 2025. január 15-ig jelentkezhetnek a sukosd@reak.bme.hu címre küldött e-mailben a következő linken található Jelentkezési Lap (EXCEL fájl) kitöltésével és elküldésével:

https://sukjaro.hu/SzilardVerseny/JelentkezesiLap.xlsx

Nevezési díj: nincs.

Fordulók (időpontok, helyszínek):

 1. forduló: 2025. február 17. 14-17 óráig, a versenyre jelentkező iskolákban kerül lebonyolításra.
 2. forduló (döntő): 2025. április 25-27. között kerül megrendezésre az Energetikai Technikum és Kollégiumban, Pakson.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

Az 1. forduló írásbeli dolgozatainak megírására a versenyre jelentkező iskolákban kerül sor, melynek időtartama 3 óra. A versenyzők audio- vagy internetes kommunikációra alkalmas eszközökön kívül (okos óra, mobiltelefon, tablet, notebook stb.) minden egyéb segédeszközt (füzeteket, könyveket, zsebszámológépeket stb.) használhatnak. Kommunikációra alkalmas eszközök használata szigorúan tilos.

A feladatlapokat a Versenybizottság küldi meg a regisztrált iskoláknak a forduló előtt, a jelentkezések számának megfelelően. A javítókulcsot a fordulót követő napon e-mailben kapják meg a javító tanárok, amelynek alapján értékelik az iskolában megírt dolgozatokat. A továbbküldési ponthatárt elért dolgozatokat, valamint az értékelő és összesítő lapot legkésőbb 2025. február 24-ig postázzák a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete (1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.) címére.

Beküldhető dolgozatok ponthatárai:

 • Szenior kategória: a maximális pontszám 60%-a,
 • Junior kategória a maximális pontszám 40%-a.

A versenybizottság a beküldött dolgozatokat ellenőrzi, majd az első forduló eredményéről legkésőbb 2025. március 18-ig értesíti a döntőbe jutott tanulók iskoláit.

A 2. fordulóra a Szenior kategóriából 20 tanulót, míg a Junior kategóriából 10 tanulót hív be a versenybizottság.

A 2. fordulóban (a döntőben) a tanulók elméleti/számításos, mérési és számítógépes feladatokat oldanak meg, amelyeket a versenybizottság a helyszínen értékel.

Az eredmények közzétételének módja:

A döntőben a nyertes versenyzők a díjakat a versenyt közvetlenül követő ünnepélyes eredményhirdetésen vehetik át, amelyre a helyi média képviselői is meghívást kapnak. Az eredmények megtekinthetők a https://szilardverseny.hu honlapon is. A versenyről beszámoló cikk készül a Fizikai Szemle részére.

Díjazás:

 • Az országos döntőbe bejutott valamennyi tanuló könyvjutalomban részesül. Kategóriánként az 1-3. helyezett egyszeri ösztöndíjban részesül.
 • A támogató szervezetek, ill. személyek esetenként különdíjakat is felajánlanak.
 • A legeredményesebb felkészítő tanár – a Versenybizottság által vezetett pontverseny alapján – Szilárd Leó Tanári Delfin-díjban részesül. A pontversenyen résztvevő azon tanár kollégáknak a neve és aktuális pontszáma, akik megadták a GDPR szabályai szerinti hozzájárulást, megjelenik a Verseny honlapján is.
 • A versenyen az adott évben legjobb eredményt elért iskola Marx György Vándordíjban részesül.
 • Megjegyezzük, hogy a Szenior kategória első 10 helyezettjének több egyetem is felvételi többletpontokat ad a 2024-től bevezetésre került új felvételi rendszerben.

A szervezők elérhetősége:

A versenybizottság vezetője:

Dr. Sükösd Csaba
c. egy. tanár
BME Nukleáris Technikai Intézet
Címe: 1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9.
e-mail: sukosd@reak.bme.hu
Tel.: +36-1-463-2523, fax: +36-1-463-1954.

A verseny második fordulójának helyi szervezője:

Csanádi Zoltán
igazgató
Energetikai Technikum és Kollégium, Paks
Címe: 7030 Paks, Dózsa György út 95.
e-mail: csanadi@eszi.hu
Tel.: +36-75-519-301

A verseny honlapjai: https://szilardverseny.hu, valamint https://sukjaro.hu/szilardverseny

Budapest, 2024. július 1.

Magyar Nukleáris Társaság
Energetikai Technikum és Kollégium, Paks
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete, Budapest