1997-ben Marx György Professzor Úr javaslatára az iskolánkban úgy döntöttünk, hogy 1998-ban Szilárd Leó születésének 100. évfordulójára országos fizikaversenyt rendezünk: Országos Szilárd Leó Fizikaverseny néven. Minden várakozásunkat felül múlta a nagyszámú jelentkező: 440 középiskolás tanuló jelentkezett versenyünkre. A verseny témaköre a nukleáris fizikát ölelte fel. Fő támogatónk Paksi Atomerőmű Zrt. lett, amelynek vezetése úgy döntött, hogy hosszú távú adományozási szerződéssel segíti a verseny szervezését, fennmaradását. 1998 óta a Verseny finanszírozási feladatát átvette a Magyar Nukleáris Társaság, amely évenként ad be pályázatot a Nemzeti Tehetség Programhoz. A Versenyt a Nemzeti Tehetségprogram pályázatain keresztül, valamint a BME-n keresztül is  támogatja a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A Verseny jelenlegi támogatóinak listáját lásd itt. 

1998-ban a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány és az Energetikai Szakközépiskola (elődje az Energetikai Szakképzési Intézet) önállóan, míg a következő évtől az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal (ELFT) karöltve rendezzük meg az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyt. A versenyen évenként 65-90 középiskola 300-450 tanulója méri össze tudását. A 2005/2006-os tanévtől határon túli iskolák diákjai is részt vesznek versenyünkön.

A Tudományegyetemek 2004-ig az első öt, ill. tíz helyezett tanulót felvételi mentességben részesítették fizikus, fizika tanári szakokra, míg a Budapesti Műszaki Egyetem a fizikus-mérnök szakára felvételi kedvezményt adott. Az akkori Művelődési Minisztérium felvette az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyt a szakmailag támogatott versenyek listájára, 2004-től már a kiemelt versenyek között szerepel, továbbá a versenyeredmények alapján az iskolákat minősítő mutatók közé is bekerült versenyünk. Célunk, hogy a legjobb versenyzők az új érettségi rendszerben többletpontokat kapjanak a versenyeredményükért.

A versenyre Szenior kategóriában a középiskolák 11-12. osztályos tanulói, míg Junior kategóriában az általános és a középiskolák 8-10. osztályos tanulói nevezhetnek. A verseny kétfordulós. Az első forduló írásbeli dolgozatainak megírására a versenyre jelentkező iskolákban kerül sor, melynek időtartama 3 óra. A versenybizottság a II. fordulóra a Szenior kategóriából max. 20 tanulót, míg a Junior kategóriából max. 10 tanulót hív be. A II. fordulóban (a döntőben) a tanulók elméleti, mérési és számítógépes feladatokat oldanak meg.

A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai – elsősorban magfizikai-sugárvédelmi – fejezeteinek alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket kér számon.

A verseny szakmai vezetője:

Prof. Marx György  fizikus, akadémikus, az ELTE egyetemi tanára (1998-2002)

Dr. Sükösd Csaba fizikus, BME Nukleáris Technika Tanszék címzetes egyetemi tanár, Budapest  (2003-tól...)

A versenybizottság jelenlegi tagjai:

Dr. Borbély Venczel fizikus, fizikatanár Piarista Gimnázium (Vác) és Technoorg Linda kft (Budapest)
Gulyás Attila fizikus MTA Energiakutató Intézet, Sugárbiztonsági Laboratórium (Budapest)
Dr. Halász Máté  fizikus Quantitativ Model Developer at Morgan Stanley (Budapest)
Dr.Jarosievitz Beáta főiskolai tanár,
gimnáziumi fizika- és informatikatanár
Teleki Blanka Gimnázium (Budapest)
Dr. Kis Dániel Péter fizikus, egy. docens BME Nukleáris Technikai Intézet (Budapest)
Dr. Kópházi József fizikus, egy. docens BME Nukleáris Technikai Intézet (Budapest)
Dr. Papp Gergely fizikus (korábbi versenyző), tudományos kutató Max-Planck-Insitut für Plasmaphysik (München)
Dr. Radnóti Katalin főiskolai tanár ELTE Természettudományi Kar, Fizikai Intézet (Budapest)
Dr. Szűcs József nyug. adjunktus Pécsi Tudományegyetem, Kísérleti Fizika Tanszék (Pécs)
Dr. Ujvári Sándor gimnáziumi fizikatanár Lánczos Kornél Reálgimnázium (Székesfehérvár)
Dr. Tarján Péter fizikus, főiskolai docens Nyíregyházi Egyetem   (Nyíregyháza)

 

A verseny döntőjének helyi szervezői:

Csajági Sándor igazgatóhelyettes, Paksi ESZI  (1998 - 2018)

Csanádi Zoltán igazgató, Paksi Energetikai Technikum és Kollégium (2018 - ...).
Fő segítők: Nagyné Lakos Mária Ericsson-díjas tanár, Faragó András matematika-fizika szakos kolléga, Csapó János oktatástechnikus és az informatikus kollégák. Az adminisztrációs teendőket Birkás Józsefné adminisztrátor látja el. A munkájukat további kollégák és iskolai dolgozók segítik.

A versenyt kezdettől támogató Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumi elnöke:

Csajági Sándor fizikatanár, az Oktatási Hivatal munkatársa (Budapest) 

A versenybizottság tagjai voltak még korábban:

Dr. Babcsány Boglárka fizikus, egy. adjunktus BME Nukleáris Technikai Intézet (Budapest)
Csajági Sándor fizikatanár, akkori ig. helyettes Energetikai Technikum és Kollégium (Paks)
Ercsey Tamás ügyvezető (korábbi versenyző) Energy Hungary kft. (Budapest)
Gyenizse Zsuzsanna mat-fiz gimnáziumi tanár Teleki Blanka Gimnázium (Budapest)
Horváth András fizikus, tanszéki mérnök BME Nukleáris Technikai Intézet (Budapest)
Kaszás Dezső

ny. gimnáziumi fizikatanár Béri Balogh Ádám Gimnázium (Tamási)
Dr. Kopcsa József ny. gimnáziumi fizikatanár Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola (Debrecen)
Mester András ny.  gimnáziumi fizikatanár Diósgyőri Gimnázium (Miskolc), Magyar Nukleáris Társaság Tanártagozatának elnöke,
ELFT Középiskolai Fizikatanári Szakcsoportjának titkára
Nyirati László főiskolai adjunktus, gimn. fizikatanár Kodolányi János főiskola (Székesfehérvár)
Dr. Oláh Éva gimnáziumi fizikatanár Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium (Törökbálint)
Vastagh György   ny. gimnáziumi fizikatanár Lóczy Lajos Gimnázium (Balatonfüred)

A döntőbe jutott tanulókat könyvjutalomban részesítjük, ezen kívül az első három helyezett az egyszeri tanulmányi ösztöndíj mellett - arany, ezüst ill. bronz - fokozatú Szilárd Leó vert érmet  is kap a versenyen nyújtott teljesítményéért.

2001-ben alapítványunk „Szilárd Leó Tanári Delfin-díj”-at alapított, amellyel a nukleáris oktatás területén kimagasló tevékenységet végző tanártársaink munkáját szeretnénk elismerni. A szobor Farkas Pál szekszárdi szobrászművész alkotása.

Részletesebben lásd itt. 

2003 tavaszán Marx György Professzor Úrra emlékezve az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy „Marx György Vándordíj”-at alapít az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyen legjobb eredményt elérő iskolák részére.

Részletesebben lásd itt

A verseny kiadványai közül elsőnek 2004-ben a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával megjelentettük az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny 1998-2004 c. könyvet, amely tartalmazza a verseny első 7 évének feladatait és azok megoldásait. Ezt követték a további kiadványok, amelyek listája megtekinthető itt.